Forum

Funkcjonowanie stre...
 
Notifications
Clear all

Funkcjonowanie stref jako osobny model  

  RSS

Redakcja forum - DHI
(@redakcja-forum-dhi)
Eminent Member
Dołączył: 3 lata temu
Posty: 41
24/09/2018 9:59 am  

Jeśli chcemy, aby każda ze stref funkcjonowała jako osobny model, jakie parametry na wejściu do strefy powinniśmy zadać?


Cytat
Redakcja forum - DHI
(@redakcja-forum-dhi)
Eminent Member
Dołączył: 3 lata temu
Posty: 41
24/09/2018 9:59 am  
  • Base elevation – To pole edycyjne służy do określenia poziomu dna zbiornika magazynowego, w stopach lub metrach, przy którym poziom wody wynosi zero
  • Fixed HGL – To pole edycyjne umożliwia określenie stałego poziomu wody
    w przypadku modelowania zbiornika jako zbiornika otwartego (rezerwuaru) o stałym poziomie wody. Poziom wody jest definiowany w stopach lub metrach
  • HGL pattern – funkcja stosowana do modelowania zmienności okresowej w ogólnym poziomie zbiornika (rezerwuaru). Nie wypełnia się, jeśli nie występuje zmienność czasowa poziomu wody. Właściwość ta jest użyteczna, gdy rezerwuar przedstawia powiązanie z innym układem, w którym ciśnienie zmienia się w czasie.

Rodzaj parametru zależy od danych monitorujących napływ na sieć:

  • W przypadku wpisania base elevation na poziomie niwelety rurociągu oraz fixed HGL odpowiednio wyniesionym ponad base, powiedzmy 30 m, na sieć będzie napływać woda pod stałym ciśnieniem 30 m H2O.
  • Jeżeli mamy informację o zmienności ciśnienia w czasie w HGL patter należy podać ID diurnal pattern z odpowiadającą zmiennością.
  • W przypadku gdy mamy informację o stałym przepływie najlepiej zastosować ujemny rozbiór, czyli podłączamy klasyczny rozbiór w punkcie źródłowym sieci, a następnie jako wartość actdemand podajemy przykładowo -50, co oznacza że przez cały okres symulacji woda będzie napływać ze stałym wydatkiem 50 l/s, który można zróżnicować, podając odpowiednią nierównomierność rozbioru.

OdpowiedzCytat
Share: